Compartir

RM Assessors dona assessorament fiscal als col·lectius de col·legiats i associats al Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona que el passat 18 de març va celebrar la seva assemblea anual. En la memòria de l’exercici 2015 consta que les consultes dels col·legiats i associats a l’assessoria fiscal durant el passat exercici varen créixer més de un 18% respecte de les realitzades el 2014 i que els col·legiats i associats varen puntuar el servei rebut de RM Assessors amb un 8,5 sobre 10, Un any més agraïm la confiança que ens té dipositat un col·lectiu tant prestigiós.

fiscalcomptable8

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors