Compartir

Una nova convocatòria d’ajuts té com a finalitat el finançament de serveis d’assessorament especialitzat, a través de dos programes d’ajuts, per potenciar el creixement de les empreses i per augmentar la seguretat dels sistemes informàtics.

En BOE del passat 25 d’agost va publicar  l’Ordre ICT/819/2022, de 12 d’agost, que estableix nous ajuts per a les PIMES a traves dels programes “Activa Crecimiento” i “Activa Ciberseguretat”. Destaquem el següent:

Activa Crecimiento:

El seu objectiu és oferir un diagnòstic i anàlisi de l’empresa per tal de detectar les seves àrees potencials de creixement i elaborar un Pla de Creixement amb propostes de millora concretes en innovació, recursos humans, operacions, digitalització, màrqueting, comercialització i finances, entre d’altres. El programa va dirigit a tot tipus de pimes.

Activa Ciberseguridad:

L’objectiu és oferir una anàlisi de la situació actual de l’empresa en matèria de Ciberseguretat per elaborar un Pla de Ciberseguretat específic amb un disseny d’accions de millora en l’àmbit de la ciberseguretat. El programa va dirigit a tot tipus de pimes.

Condicions

  • Podran acollir-se a aquests programes d’ajuts les empreses que tinguin la condició de PIME, amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal i centre operatiu principal a Espanya.
  • La quantia de l’ajut que es concedeixi podrà ser del 100% dels costos subvencionables del projecte fins a assolir els màxims següents per a cada beneficiari:
    • Activa Crecimiento: 6.150 euros.
    • Activa Ciberseguridad: 2.140 euros.
  •  El termini de presentació de sol·licituds s’establirà a les corresponents convocatòries per a cada programa d’ajuts, que sortiran pròximament. Tenint en compte que la data provisional de finalització està prevista per al 31 de desembre de 2022.
  • Més informació: Clicant aquest enllaç.

Som Gestors Administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors