Compartir

En el BOE del 29 de setembre de 2022 s’ha publicat la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, que amplia l’àmbit subjectiu de l’obligació d’emetre factures electròniques. Aquesta ampliació no tindrà efectes immediats ja que abans l’Estat espanyol haurà d’obtenir una excepció de la normativa comunitària de l’IVA que obliga a acceptar les factures trameses tant en paper com per via electrònica.

Destaquem el següent:

 

 

 

Nova obligació d’expedir i remetre factures electròniques

Tots els empresaris i professionals hauran d’expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals.

No obstant això, aquesta regla general produirà efectes:

  • Per als empresaris i professionals la facturació anual dels quals sigui superior a 8 milions d’euros: a l’any d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari.
  • Per a la resta dels empresaris i professionals: a dos anys d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari.

Recordem els requisits de les factures electròniques

  • Han de complir, en tot cas, el que es disposa en la normativa específica sobre facturació.
  • Tant el destinatari com l’emissor de les factures han d’informar sobre l’estat de les factures.
  • Els destinataris podran sol·licitar-ne còpia sense incórrer en costos addicionals durant un termini de quatre anys des de l’emissió de les factures electròniques.
  • El receptor de la factura no podrà obligar al seu emissor a la utilització d’una solució, plataforma o proveïdor de serveis de facturació electrònica predeterminat.

Som Gestors Administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors