Compartir

El diari de la Generalitat ha publicat avui la LLEI 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge

Aquesta llei, que entrarà en vigor demà, 22 de setembre, limita el preu dels lloguers dels habitatges a Catalunya. La oposició ja ha anunciat que farà recurs contra la llei per que creu que va contra la Constitució. No obstant s’haurà d’aplicar donat que el recurs de la oposició no suspendrà la seva vigència. Destaquem el següent en espera de conèixer amb detall el contingut de la Llei.

A quins habitatges afecta la limitació del preu dels lloguers ? : La llei limitarà el preu dels lloguers d’aquells habitatges que estiguin dins d’una àrea declarada com “mercat d’habitatge tens”, en el qual s’inclouen els municipis que compleixin algun dels tres requisits previstos:

  • Que experimentin un creixement sostingut clarament superior a l’ de la mitjana de Catalunya.
  • Que la càrrega mitjana de el cost del lloguer al pressupost personal o familiar superi el 30% dels ingressos habituals.
  • Que el preu hagi pujat cinc anys a l’almenys tres punts per sobre de l’IPC.

 

Quin es el límit del preu del lloguer ? : En aquestes zones amb mercat tens, els contractes de lloguer no podran superar el preu de l’últim contracte ni la mitjana de l’preu dels lloguers de la mateixa zona, mentre que els habitatges d’obra nova queden excloses de la normativa per incentivar la construcció d’habitatge social.

 

Els petits propietaris queden exclosos del límit de preu del lloguer ? : Els petits propietaris quedaran exclosos de la limitació, però s’entendrà per petit propietari el que tingui uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, equivalents a 2.000 euros. En aquest cas, per que operi l’exclusió, l’arrendatari haurà de tenir uns ingressos superiors a 3,5 vegades l’IRSC, és a dir, que per a dir, que l’exclusió sols es produirà quan el propietari estigui en una situació econòmica més vulnerable que la persona o la família arrendatària.

 

A quins municipis de les comarques de Girona afectarà Llei en haver estat inclosos en àrees de mercat d’habitatge tens ?

  • Blanes
  • Figueres
  • Girona
  • Olot
  • Palafrugell
  • Salt
  • Sant Feliu de Guíxols

Som administradors de finques i agents immobiliaris. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors