Compartir
Arrel de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 16 de juliol del 2020, els consumidors podran reclamar les següents despeses hipotecàries que haguessin satisfet obligats per una clàusula abusiva del seu contracte d’hipoteca que s’hagués formalitzat abans del 16 de juny del 2019. Destaquem a continuació les despeses que es pot reclamar:
 
Despeses notarials:
  • El 50% dels honoraris notarials per l’atorgament de l’escriptura de constitució d’hipoteca.
  • El 100% dels honoraris notarials per les còpies de les escriptures que el consumidor no hagués demanat.
Despeses registrals: El 100% els honoraris del registrador de la Propietat.
Impostos: El 100% de l’Impost sobre els actes jurídics documentats en cas d’hipoteques constituïdes a partir del 10 de novembre del 2018 i fins el 16 de juny del 2019.

Gestoria:  El 100% dels honoraris de la gestoria, malgrat que en alguna sentència el Tribunal Suprem va declarar que aquests honoraris s’havien de satisfer per meitats entre el banc i el client.

Taxació: El 100% de les despeses de taxació, malgrat que diverses Audiències Provincials no han seguit fins ara un criteri uniforme. 

Interessos: Es pot reclamar  els interessos legals des de la data en què es van abonar les despeses.

 

Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

 

 

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors