Compartir

Per RESOLUCIÓ SLT/2207/2020, de 10 de setembre , publicada en el DOG del 12 se setembre, han estat prorrogades durant 15 dies les mesures especials per combatre el Covid-19 a Catalunya. Destaquem el següent:

Durada de les mesures prorrogades: 15 dies, comptats a partir del 12 de setembre i fins el 26 de setembre, ambdós inclosos.

Reunions i/o trobades de més de 10 persones (familiars i de caràcter social) Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 10 persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

  • No queden afectades per aquestes limitacions: Les activitats laborals, de culte, els actes religiosos i el transport públic.
  • Queden afectades per aquestes limitacions: Les taules ubicades en terrasses, restaurants i bars, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d’aquestes, sens perjudici del compliment de les distàncies mínimes entre taules o grups de taules, que estableixin les resolucions de les autoritats sanitàries. No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.
  • Dret de manifestació: Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l’autoritat competent.

 

Activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars: Es podran dur a terme sempre que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

Les biblioteques, arxius, museus i monuments: Podran obrir sempre que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

Activitats lúdiques, recreatives i l’obertura al públic d’equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d’atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives: Podran funcionar sempre que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

Fires i festes majors: Correspon als ajuntaments determinar la celebració de fires i festes majors, sens perjudici del compliment de totes les mesures de seguretat establertes amb caràcter general.

Mesures especials per combatre els brots en els municipis de Girona i Salt: S’ha publicat en el DOG del 16 de setembre la RESOLUCIÓ SLT/2230/2020, de 15 de setembre en la que s’adopten  mesures específiques restrictives d’activitats en els municipis de Girona i Salt, que seran vigents com a mínim els propers 15 dies, per tal de combatre els brots apareguts en aquests municipis. Destaquem les següents mesures:

  • Bars i restaurants: Es limitarà la capacitat al 50% (tant a l’interior com a l’exterior) i no es permetrà el consum en barra.
  • Actes religiosos: Es limitarà la capacitat al 33%.
  • Recomanacions: Es demanarà a tota la ciutadania que eviti al màxim quedar amb gent que no formi part del seu nucli de convivència i que redueixi la vida social.

Som gestors administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors