Compartir

Aquests dies s’ha parlat molt d’una nova llei estatal de l’habitatge. Els grups parlamentaris s’han posat d’acord i sembla que aviat serà un fet un cop aprovada per les cambres legislatives de Madrid. Resumim tot seguit els trets fonamentals d’aquesta nova llei, sempre fent referència al lloguer d’habitatges ja que no afectarà al lloguer de locals.

Àrees tensades:

Es definirà les àrees de demanda residencial forta i acreditada. En l’actualitat afecta les següents poblacions de les comarques de Girona:

 • Banyoles
 • La Bisbal d’Empordà
 • Blanes
 • Figueres
 • Girona
 • Lloret de Mar
 • Olot
 • Palafrugell
 • Roses
 • Salt
 • Sant Feliu de Guíxols

Grans tenidors:

Fins ara es considerava gran tenidor el propietari de 10 o més immobles en àrees tensades. Amb la nova llei, la Generalitat podrà rebaixar aquesta consideració al propietari de 5 o més immobles.

Limitació de l’augment de les rendes:

 • Exercici 2023: 2% (ja es vigent)
 • Exercici 2024: 3%
 • Exercicis 2025 i següents:
  • Grans tenidors: Els augments s’hauran de subjectar a un nou índex de preus que crearà l’INE.
  • Resta de propietaris:
   • En àrees tensades, els nous contractes tindran com a referència el lloguer del contracte anterior. S’hauran de congelar preus o reduir-los a canvi d’incentius fiscals a l’IPRF.
   • S’elimina l’IPC com a índex de referència per l’actualització anual dels contractes. Es crearà un nou índex per les revisions anuals de renda.

Despeses de contracte, administració i altres:

 • Els honoraris que cobren les immobiliàries aniran sempre a càrrec del propietari.
 • Es prohibirà incrementar les rendes dels contractes vigents imputant noves despeses a l’arrendatari (comunitat, recollida d’escombraries i altres) no convingudes prèviament.

Som Agents immobiliaris, Administradors de finques i API. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors