Compartir

El DOGC del 4 de novembre publica el Decret llei 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19 que obliga als grans tenidors d’habitatge (propietaris d’almenys 15 habitatges) a oferir als afectats una proposta de lloguer social abans d’interposar qualsevol demanda judicial d’execució hipotecària o de desnonament per impagament del lloguer. Destaquem el següent:

Vigència: Des del dia 5 de novembre del 2020 fins que acabi l’estat d’alarma (Resolució de 29/10 de 2020,  BOE de 4/11).

Ampliació de la obligació de formular proposta de lloguer social abans d’interposar demanda judicial: Aquesta obligació es fa extensiva a les demandes següents:

  • Accions executives derivades de la reclamació d’un deute hipotecari.
  • Demandes de desnonament per impagament de lloguer.

 

Interrupció dels procediments iniciats: Els procediments iniciats en què no s’hagi acreditat la formulació de l’oferta de lloguer social s’han d’interrompre per tal que aquesta oferta pugui ser formulada i acreditada.

Suspensió excepcional i transitòria per motius sanitaris dels procediments de desnonament i dels llançaments que afectin llars vulnerables sense alternativa habitacional:  Durant la vigència de l’estat d’alarma o d’una mesura que comporti restriccions a la llibertat de circulació per raons sanitàries, se suspendran les execucions de resolucions judicials que comportin el llançament de persones o unitats familiars que estiguin dins dels paràmetres de risc d’exclusió residencial

No afectació:  Aquesta nova norma no afecta els mitjans ni petits propietaris afectats per ocupacions o per impagaments de lloguers i hipoteques, que podran continuar reclamant les seves propietats com fins ara.

Som API, Administradors de Finques i agents immobiliaris. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors