Compartir

La Llei del Parlament de Catalunya 9/2023, de 19 de maig, que va entrar en vigor el passat dia 23 de maig, acorda mesures excepcionals contra la sequera. Destaquem a continuació les que afecten a les piscines en funció de quina sigui la actual situació de sequera que en cada municipi.

Municipis en situació d’alerta per la sequera:

La utilització d’aigua per a l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

»— El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per a reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per a garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

»— El primer ompliment de piscines de nova construcció o l’ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas.

»— En centres educatius, l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

»Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.»

Municipis en situació d’excepcionalitat per la sequera:

La utilització d’aigua per a l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

»— El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per a garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

»— En les piscines d’ús públic o en les piscines d’ús privat, el primer ompliment de piscines de nova construcció o l’ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas.

»— En centres educatius, l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

»— En les piscines de les instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut.

»Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.»

Situació de cada municipi:

Accedint a aquest enllaçus podeu informar de quina es la situació del vostre municipi en cada moment.

o

Som Agents immobiliaris. Administradors de Finques i API. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors