Compartir

El proper dia 13 de desembre entrarà en vigor el Reglament de la U.E. 1169/2011, del 25 d’octubre del 2011.

Afecta a restaurants, empreses de “catering”, rostisseries, botigues de venda de productes a tall … i en general a qualsevol establiment que es dediqui a alguna de les següents activitats:

Elaborar i vendre aliments al consumidor final o a col·lectivitats (es considera col·lectivitat  els restaurants, menjadors, centres d’ensenyament, hospitals … en  els que es prepara aliments llestos pel consum).

Elaborar, envasar i vendre aliments en el propi establiment.

Envasar aliments per a la seva venda immediata.

Elaborar i envasar aliments destinats a ser venuts a distància.

Obligació a càrrec dels establiments afectats: Informar als seus clients de la presència d’ingredients al·lergògens en els plats de consum final.

Forma de complir aquesta obligació: Els establiments afectats hauran d’estar en disposició d’informar sobre els ingredients que formen part de cada plat i quins d’aquests son al·lèrgens o podrien contenir-ne traces. Aquesta informació s’hauria de contenir en fitxes de productes detallades i es recomanable que els establiments  tinguin un Pla d’Al·lèrgens en el que hi consti el control del producte des de la recepció fins l’emmagatzematge, l’elaboració i el servei al consumidor final. Tot això per tal de garantir que tots els aliments que surtin de la cuina destinats a persones al·lèrgiques, arribin sense errors als seus destinataris amb quina finalitat també hauran  de formar degudament el seu personal.

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors