Compartir
La Generalitat de Catalunya ha exclòs els municipis d’Olot, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols de la qualificació d’àrea d’habitatge tens que limita el preu dels lloguers d’habitatge. Això no exclou que en un futur aquests o altres municipis no puguin ser declarats de nou com a àrees de mercat d’habitatge tens.

La resolució DSO/2812/2021, de 15 de setembre, declara àrea d’habitatge tens diferents municipis. Destaquem:

Municipis declarats àrea d’habitatge tens a les comarques gironines:

  • Blanes
  • Figueres
  • Girona
  • Salt

En que queden afectats els lloguers dels habitatges situats en les àrees d’habitatge tens:

  • La quantia màxima de la renda que pot ser convinguda en el moment de formalitzar el contracte no pot ultrapassar el preu de referència d’un habitatge de característiques anàlogues, incrementat o minorat, com a màxim en un 5%.
  • La renda tampoc pot ultrapassar el preu del lloguer fixat en el darrer contracte d’arrendament , en el supòsit que l’habitatge hagi estat arrendat dins dels cinc anys anteriors, amb els increments i les excepcions que indica la llei.
  • La renda només pot ser actualitzada, com a màxim, amb l’IPC.

Som Agents Immobiliaris, API i Administradors de Finques. Consulteu-nos sense compromís.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors