Compartir
nou impost de vehicles

El Regne Unit va deixar de ser membre de la UE i va passar a tenir la consideració de tercer país a partir del 31 de desembre del 2020, després de la ratificació de l’Acord sobre la seva retirada de la Unió Europea. Això afecta en gran manera a les assegurances dels vehicles de la UE que circulin per Gran Bretanya i Irlanda del Nord.

Us traslladem la informació que ens ha facilitat OFESAUTO, que es la companyia espanyola d’asseguradors d’automòbils.
Quina documentació de l’assegurança hem de dur si volem accedir al Regne Unit a partir del 31/12/20 ?
No és necessari dur la  “Carta Verda” que es el certificat internacional d’assegurança. Només cal disposar de qualsevol document emès per la Companyia espanyola que acrediti l’existència d’una assegurança obligatòria (carta verda, certificat, rebut …), en format digital o en paper. En el document hi haurà de constar el nom de la l’entitat asseguradora, la matrícula, la marca i el model del vehicle, i període de cobertura de l’assegurança.
Quina documentació han de dur els vehicles britànics o nord irlandesos per circular per Espanya?
A dia d’avui encara no s’ha adoptat una posició clara sobre aquest aspecte. Es delega a les entitats duaneres i a les forces de seguretat la comprovació de l’existència d’una assegurança per part dels vehicles que volen entrar.
Què passa si pateixo un accident a Espanya provocat per un vehicle britànic o nord irlandès ?
No canvia res. S’haurà de comunicar el sinistre a l’asseguradora espanyola amb total normalitat. Recordeu que, tal com marca la Llei d’Assegurances, s’ha de fer dins dels 7 dies següents a haver tingut el sinistre (Art.16 Llei 50/80)
Què passa si pateixo un accident al Regne Unit amb un vehicle espanyol?
Com en el cas anterior, no canvia res. S’haurà de comunicar el sinistre a l’asseguradora espanyola en el termini de set dies.
Què passa si pateixo un accident al Regne Unit causat per un vehicle d’aquell Estat ?
La majoria de Companyies mantenen els serveis d’assistència i atenció als seus clients que s’han desplaçat. S’ha de contactar amb la pròpia asseguradora i comunicar el sinistre. En cas que no hi hagués assegurança, per exemple, en haver estat víctima d’un accident com a vianant, s’haurà de contactar directament amb l’asseguradora d’aquell país.
 Si pateixo un sinistre de robatori o danys propis al Regne Unit sense que intervingui cap altre vehicle, estic cobert ?
Abans d’iniciar el viatge convé comprovar l’àmbit de cobertura de la pròpia assegurança respecte de les garanties de robatori, assistència, incendi, llunes, etc… doncs hi ha moltes entitats que només donen cobertura a nivell de la Unió Europea.
Podrem continuar utilitzant el sistema de reclamacions establertes en les Directives Comunitàries de tal manera que un perjudicat espanyol pugui reclamar des d’Espanya uns danys causats per un sinistre al Regne Unit?

No. Caldrà utilitzar els serveis que us pugui donar la pròpia asseguradora. El mateix passa a la inversa amb un vehicle anglès que hagi patit un sinistre a Espanya. Es molt Important que en el moment del sinistre es recullin totes les dades possibles del causant (nom, marca, model i matrícula, companyia asseguradora i número de pòlissa) per facilitar la possible reclamació.

 
 

Som corredors d’assegurances. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 
 
 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors