Compartir
En aquest article, us volem explicar que és la concurrència d’assegurances, com s’aplica i com es pot gestionar de manera efectiva.

La concurrència d’assegurances es produeix quan en un sinistre i hi ha més d’una pòlissa que assegura un risc (incendi, explosió, robatori … ) sobre un mateix objecte. Aquesta situació  es dona normalment en sinistres de llar quan un propietari té assegurat el seu pis per una banda i la comunitat de propietaris té assegurat tot l’edifici per l’altra banda. En aquest cas, qualsevol sinistre que es produís quedaria emparat per les dues pòlisses i cada una de les entitats asseguradores es faria càrrec de la part proporcional de la indemnització que li correspongui, sense que la suma pugui superar en cap cas l’import del perjudici sofert.

Com es calcula aquesta proporció ? Per calcular-la, s’utilitza una formula que distribueix la responsabilitat de pagament entre les diferents asseguradores. Per exemple, si un habitatge assegurat té un valor d’edifici de 225.000 € i hi ha tres pòlisses amb límits de 100.000 €, 75.000 € i 50.000 €, el càlcul, en cas de sinistre seria el següent:

  • Pòlissa 1: (100.000 ÷ 225.000) × Valor dels danys.
  • Pòlissa 2: (75.000 ÷ 225.000) × Valor dels danys.
  • Pòlissa 3: (50.000 ÷ 225.000) × Valor dels danys.

Com sigui que la suma dels imports que indemnitzaran les entitats asseguradores mai podrà superar l’import real dels danys, convé vigilar que la suma de capitals assegurats no excedeix-hi del valor real dels bens assegurats, ja que en cas contrari es perdrà la prima pegada per l’excés de valor.

Quins beneficis i perjudicis implica, si tenim dues assegurances per un mateix objecte?

Beneficis:

  • Increment de la seguretat i protecció de l’objecte assegurat
  • Possibilitat de rebre compensacions addicionals, un exemple seria en assegurances de vida.

Perjudicis:

  • La gestió de les pòlisses és més complex
  • Risc d’excés de  pagament de primes

A RM assessors, aconsellem i assessorem als nostres clients, que es facin revisions periòdiques de les pòlisses contractades, que els capitals assegurats siguin els adequats a l’objecte assegurat i quin és el producte que millor s’adapta a les necessitats dels nostres clients. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat. 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors