Compartir

En l’actualitat i en la immensa majoria dels casos, si vols aconseguir una hipoteca atractiva, el banc t’exigeix contractar diversos productes vinculats, entre els quals destaquen especialment les assegurances.

Per tant, l’obligatorietat de contractar les assegurances radica que són necessaris per a obtenir millors condicions. Davant aquesta situació, el client té dues opcions:

  • Contractar aquestes assegurances amb altres companyies però assumint llavors unes pitjors condicions en el préstec hipotecari.
  • Acceptar la contractació amb la companyia suggerida pel banc i negociar una reducció de les primes.

El client es troba així en un atzucac: si vol rebre el préstec hipotecari ha d’acceptar l’assegurança de vida obligatòriament en la hipoteca, amb les condicions abusives imposades pel banc.

La Llei de reforma hipotecària, actualment en fase d’aprovació parlamentària inclou les següents novetats que pretenen posar fi a aquesta pràctica:

  • Les entitats financeres hauran de presentar als seus clients ofertes alternatives -amb productes associats i sense- i permetre que, en el cas de les assegurances, el consumidor pugui contractar la pòlissa pel seu compte, complint els requisits establerts per l’entitat, i presentar-la al banc.
  •  La norma no tindrà caràcter retroactiu, per tant només afectarà a aquells que signin un préstec després de la seva publicació en el BOE. Les noves mesures no seran aplicables als contractes de préstec hipotecaris ja vençuts, estiguin o no en fase de reclamació judicial.
  • Serà nul tot contracte vinculat al préstec que, en perjudici del prestatari, no compleixi amb les exigències previstes. La nul·litat de les clàusules del contracte de préstec que, si escau, afectin productes vinculats no determinarà la nul·litat del préstec.
  • L’acceptació pel prestador d’una pòlissa alternativa, diferent de la proposada per part seva, no podrà suposar empitjorament en les condicions de qualsevol naturalesa del préstec.

No obstant no sabrem com acaba tot mentre la nova llei no sigui definitivament aprovada i publicada en el BOE.

 

Som corredors d’assegurances i us podem oferir les millors condicions del mercat. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 085, o per correu electrònic adreçat al nostre Mediador d’Assegurances Privades: jordipol@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors