Compartir

El Reial decret llei 28/2018 ha suprimit diversos incentius a la contractació laboral a partir del dia 1 de gener del 2019.

En l’actualitat segueixen vigents els següents incentius que destaquem:

Contractes per a la formació i l’aprenentatge dels joves menors de 30 anys i treballadors amb discapacitat:

 • Els joves han de ser menors de 30 anys i desocupats inscrits en la oficina d’ocupació.
 • L’empresa tindrà una bonificació del 100%  en les quotes de la Seguretat Social (75% si l’empresa té més de 250 treballadors).
 • L’empresa també tindrà una bonificació addicional d’entre 60 i 80 € mensuals en concepte de tutorització del treballador.
 • Durada màxima dels incentius: 3 anys.
 • La formació oficial associada a aquests contractes  està 100% bonificada.
 • Aquest tipus de contracte no exigeix manteniment del nivell de plantilla o permanència mínima del treballador.
 • El salari que hauran de percebre aquests treballadors serà l’establert en el conveni col·lectiu d’aplicació i. si no estigues establert, el salari a percebre serà el 75% del salari mínim interprofessional (SMI)
 • El 75% del total de la jornada serà per a treballar i el 25% per a formar-se (durant el segon i tercer any, del total de la jornada el 85% serà per a treballar i el 15% de formació).

 

Conversió de contractes en indefinits.

 • Empreses amb menys de 50 treballadors: Conversió en indefinits de contractes en pràctiques, de relleu i substitució per jubilació. Bonificació o reducció a les quotes empresarials a la Seguretat Social de 500 € o, si es dóna el cas de 700 €. Durant tres anys.
 • Conversió de contractes per a la formació i l’aprenentatge en indefinits: Bonificació o reducció a les quotes empresarials a la Seguretat Social de 1.500 € o, si es dóna el cas de 1.800 €. Durant tres anys.

 

Contractació de persones amb discapacitat:

 • Contracte indefinit o conversió a indefinit per a menors de 45 anys: bonificació anual de 4.500 € o, si és dona el cas, 5.350 €. En cas de discapacitat severa, s’aplicaria una bonificació de 5.100 € € o, si es dóna el cas, 5.950 €. Durant la vigència del contracte.
 • Contracte indefinit o conversió a indefinit per a majors de 45 anys: bonificació anual de 700 € o, si té una discapacitat severa, 6.300 €. Durant tota la vigència.
 • Contracte temporal de foment de l’ocupació per a menors de 45 anys: bonificació anual de 3.500 o, si es dóna el cas, 4.100 €. En cas de discapacitat severa, s’aplicaria una bonificació de 4.100 € o, si es dóna el cas, 700 €. Durant tota la vigència del contracte.
 • Contracte temporal de foment de l’ocupació per a més grans de 45 anys: bonificació anual de 100 € o, si es dóna el cas, 4.700 €. En cas de discapacitat severa, s’aplicaria una bonificació de 4.700 € o, si és amb discapacitat severa 5.300 €. Durant tota la vigència del contracte.
 • A més, existeixen bonificacions del 100% de la quota empresarial per tots els conceptes per la contractació indefinida o temporal o conversió en indefinit de tots els contractes temporals per un centre especial d’ocupació, i per a contractes d’interinitat amb aturats per a substituir a treballadors amb discapacitat en situació d’incapacitat temporal. Durant tota la vigència del contracte.

 

Bonificacions per a col·lectius en risc d’exclusió i víctimes de diferents circumstàncies:

 • Víctimes de tràfic d’éssers humans, violència de gènere, i víctimes de terrorisme: bonificació de 1.500 € si el contracte és indefinit, 600 € si és temporal.
 • Treballadors en risc d’exclusió social: bonificació de 600 € per a contractes indefinits, 500 € per a contractes temporals i 650 € per a conversions de temporal a indefinit. Durant 4 anys si és indefinit o, si és contracte temporal, durant tota la vigència.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o por correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-asessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors