Compartir

El  RDL 11/2020 permet rescatar els plans de pensions per causes econòmiques relacionades amb el coronavirus. Destaquem el següent:

Qui hi té dret ? Les persones que es trobin en alguna de les situacions següents:

  • Aturats: Persones en situació d’atur per expediente de regulació d’ocupació (ERTO) derivat de l’actual situació de crisi sanitària pel coronavirus, en quin cas el rescat quedarà limitat els salaris deixats de percebre mentre es mantingui la vigència de l’ERTO.
  • Autònoms i empresaris amb l’activitat suspesa: Persones titulars d’establiments quina obertura al públic s’hagi vist suspesa com a conseqüència de l’estat d’alarma, en quin cas el rescat tindrà com a límit els ingressos nets estimats que hagin deixat de percebre mentre es mantingui la suspensió d’obertura al públic.
  • Autònoms i empresaris que s’hagin vist obligats a plegar: Treballadors per compte propi integrats a la Seguretat Social i que hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de la crisi del coronavirus, en quin cas el rescat tindrà com a límit els ingressos nets estimats que hagin deixat de percebre mentre es mantingui la situació de crisi sanitària.

 

Quin es el procediment a seguir per obtindre el rescat ?

  • L’interessat l’ haurà de demanar a la a l’entitat gestora del seu pla de pensions  en el termini de sis mesos a partir del passat 14 de març en que es va declarar l’estat d’alarma, amb la justificació que es troba en alguna de les situacions contemplades en l’apartat anterior,
  • El reemborsament s’haurà d’efectuar dins el termini màxim de set dies hàbils des que el partícip presenti la documentació.
  • L’import reemborsat tributarà a l’IRPF en concepte de rendiment del treball.

Som mediadors d’assegurances i gestionem les aportacions i els reemborsos als plans de pensions. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o al correu electrònic jordipol@rm-assessors.cat. Fem serveis essencials i seguim al vostra costat durant la crisi pel coronavirus.

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors