Compartir

No disposar de fons alternatius d’ingressos. En aquest sentit, En el DOG del passat dia 3 d’abril es va publicar la resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril, que estableix ajuts econòmics pels treballadors autònoms que el passat 14 de març varen ser obligats a tancar en ser declarada l’alarma pel coronavirus. Destaquem el següent:

Requisits per a poder sol·licitar l’ajut:

  • Ser treballador autònom persona física titular d’alguna de les activitats que varen haver de tancar al públic per la declaració d’alarma del passat 14 de març. (Per tan queden exclosos, entre d’altres, els autònoms societaris i els que siguin familiars col·laboradors del titular).
  • No disposar de fons alternatius d’ingressos. En aquest sentit, la seva base imposable de la darrera declaració de IRPF ha de ser igual o inferior a 25.000 euros.
  • S’ha de trobar al corrent d’obligacions amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
  • Ha d’estar en situació d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.
  • Ha de tenir el domicili i, en el seu cas, el centre de treball a Catalunya.
  • Ha d’haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020 en
    comparació amb el mateix mes de l’any anterior (o amb la mitjana mensual de facturació si fes menys d’un any que va iniciar l’activitat).

 

Incompatibilitat:  Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat. Entenem, per tant, que podria ser incompatible amb la prestació per cessament d’activitat.

Documentació: D’entrada n’hi haurà prou amb una declaració responsable conforme es reuneixen els requisits i s’haurà de presentar posteriorment la documentació que se’ls demani.

Import de l’Ajut:

  • Entre 100 i 2.000 euros en funció de les circumstàncies.
  • El fet de que es reuneixi els requisits no es garantia d’obtenir l’ajut ja que la Generalitat hi destinarà un màxim de 7.500.000 euros i donarà els ajuts als primers que ho demanin i reuneixin els requisits.

 

Termini per a la sol·licitud: Des del dia 6 d’abril fins el 5 de maig.

Tramitació: S’haurà de fer per Internet, amb certificat digital, accedint al Canal empresa de la Generalitat.

Som Gestoria Administrativa i gestionem els ajuts de la Generalitat. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258 o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors