Compartir

El Decret Llei 10/2020, de 27 de març, va establir solucions per què les comunitats de propietaris puguin afrontar els inconvenients generats per l’alarma pel coronavirus. Destaquem el següent:

Terminis per a la convocatòria de les reunions de les juntes de propietaris:

  • Tots els terminis han quedat suspesos des del 14 de març fins el moment en que s’aixequi l’estat d’alarma.
  • Les reunions convocades abans del 14 de març s’hauran de convocar de nou en els 30 dies següents al moment en que s’aixequi l’estat d’alarma.

 

Possibilitat de que les comunitats preguin acords urgents sense haver-se de reunir:

  • Si el president de la comunitat ho he decidís, es permet demanar l’acord dels propietaris per correu electrònic, per correu postal, per WhatsApp o per qualsevol altra mitjà, sempre que es pugui garantir que el comunicat es autèntic i que tots els propietaris han estat informats.
  • Els propietaris podran votar per qualsevol dels mitjans indicats i ha de quedar clar constància de que s’ha rebut el vot. Entenem que el vot s’ha d’emetre en el termini màxim d’un mes des del moment en que el propietari hagués rebut el comunicat en que se li demana el vot.

 

Reunions per videoconferència o altres mitjans de comunicació: Una vegada superat l’actual estat d’alarma, cal tenir en compte que La Llei permet que les comunitats de propietaris es puguin reunir per videoconferència o altres mitjans encara que els estatuts no ho tinguin previst ni ho hagués acordar la junta de propietaris. Es requereix que quedi garantit el següent:

  • La identificació dels assistents.
  • La continuïtat de la comunicació.
  • La possibilitat d’intervenir en les deliberacions.
  • L’emissió del vot.

Administrem comunitats de propietaris i seguim al vostre costat. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors