Compartir

 Publicat en el BOE del dia 8 d’abril el RDL 13/2020  que adopta mesures urgents en matèria d’ocupació agrària i que també inclou altres mesures en matèria de Seguretat Social que destaquem a continuació:

Vigència: Aquesta norma va entrar en vigor el 9 d’abril i estarà vigent fins el 30 de juny del 2020.

Simplificació de tràmits:

  • Es simplifica els tràmits amb les entitats gestores de la Seguretat Social i amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal.
  • Aquestes mesures estaran vigents mentre no finalitzi l’estat d’alarma.

 

Incapacitat temporal en situació excepcional de confinament total: S’amplia la protecció com a situació assimilada a accident de treball en favor dels treballadors que no puguin acudir al seu lloc de treball en estar confinat el municipi on resideixen.

 

Prestació extraordinària per cessament d’activitat dels treballadors autònoms:

  • Es flexibilitza els períodes a computar per a determinar la reducció d’ingressos en el cas d’activitats en que es perceben els ingressos per campanyes o temporades.
  • La prestació en favor de tots aquells que hi tinguin dret es mantindrà mentre no finalitzi l’estat d’alarma.

 

Moratòria de les quotes per a empreses i autònoms: S’aclareix que la moratòria en el pagament de quotes, en els casos que sigui concedida, únicament afectarà a les aportacions empresarials en la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta i a les quotes dels treballadors per compte propi o autònoms.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors