Compartir

Cada vegada és més freqüent que es produeixin ciberatacs que danyen els sistemes informàtics de les empreses. La pèrdua dels actius d’informació, sigui per un accident fortuït (causes naturals, errors humans, etc.) o a causa d’un atac intencionat és una preocupació creixent per a les empreses de totes les mides i sectors. Les conseqüències d’un incident poden afectar a dades comercials, patents, finances, equipament, etc. i a la reputació de les persones o de la marca, en definitiva al negoci. Per això, ciutadans i empreses –sobretot aquestes últimes, independentment del seu volum de negoci– han començat a subscriure “ciberpòlisses”, definides com a “productes asseguradors que el seu objectiu és proveir protecció davant una àmplia gamma d’incidents derivats dels riscos en el ciberespai, l’ús d’infraestructures tecnològiques i les activitats desenvolupades en aquest entorn”. Destaquem:

Principals cobertures de les ciberassegurances: Com succeeix amb altres pòlisses d’assegurances, les ciberassegurances contemplen unes garanties bàsiques i altres opcionals. I cada contracte és diferent en funció dels actius, la mida de l’empresa, el nivell d’exposició digital, el volum de dades a salvaguardar o el nivell de seguretat del prenedor. Aquestes en són algunes:

 • Responsabilitat civil:
  • Cobertures de responsabilitat civil a tercers.
  • Responsabilitat per pèrdua de dades de caràcter personal o riscos de privadesa.
 • Propietat intel·lectual:
  • Cobertura contra les reclamacions per la violació de drets de propietat intel·lectual relatius a qualsevol tipus de continguts, inclosos els continguts generats per un usuari.
 • Defensa jurídica i assistència a judici;
  • Despeses de defensa per multes i sancions d’organismes reguladors; cobertura per a procediments i recerques d’organismes reguladors.
  • Protecció enfront de reclamacions de tercers per incompliment en casos de custòdia de dades, difamació en mitjans corporatius o infecció per malware.
 • Pèrdua d’ingressos i beneficis:
  • Cobertura de pèrdua de beneficis.
  • Cobertura de pèrdues d’ingressos nets com a resultat d’una vulneració de seguretat o d’un atac de denegació de servei.
  • Cobertura per a les dades hostatjades al núvol.
  • Despeses de gestió i comunicació de crisi (a través de consultores tecnològiques).
 • Cobertura de despeses:
  • Assistència tècnica i despeses d’investigació del sinistre
  • Despeses d’una possible anàlisi forense en cas que sigui necessari (fugides de dades, pirateria, etc.).
  • Despeses de reparació i restauració de les dades esborrades i dels equips danyats.
  • Despeses per errors tecnològics i omissions.
 • Cobertura de delictes cibernètics:
  • Estafes de phishing, suplantació d’identitat, hacking telefònic, robatori d’identitat, frau electrònic i extorsió cibernètica.
 • Assistència tècnica enfront d’una intrusió de tercers en els sistemes informàtics de l’assegurat.

Serveis extra que ofereixen algunes de les assegurances:

 • Adequació personalitzada a la LOPD.
 • Mesures de prevenció com a anàlisi externa i interna de les xarxes informàtiques del client
 • Línia d’atenció telefònica o a través del web.

Font: Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE)

Som corredors d’assegurances. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 085, o per correu electrònic adreçat a jordipol@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors