Compartir
Un estudi de l’asseguradora ARAG ha determinat que Catalunya es un dels llocs on hi ha més conflictes entre arrendadors i arrendataris.

ARAG es una entitat asseguradora de defensa jurídica que, després de realitzar consultes legals a més de 50.000 persones, ha publicat un informe sobre quines són les comunitats autònomes amb més percentatge de conflicte legal entre arrendadors i arrendataris. Destaquem:

Comunitats amb més conflictes;

1 Catalunya amb un 31,7%

2 Madrid amb un 23,3%

3 Comunitat Valenciana amb un 10,5%

Naturalesa dels conflictes:

  • Impagament de renda per part dels inquilins.
  • Durada dels contractes de lloguer.
  • Increment dels preus de lloguer.
  • Determinar qui ha  de reparar una avaria.
  • Determinar qué s’ha de fer amb la fiança en cas de desperfectes.

Causa dels conflictes:

L’increment dels preus de primera necessitat, la precarietat laboral i la crisi actual, ha provocat que la gent deixi de pagar el lloguer per donar prioritats a altres necessitats.

Possible solució als conflictes:

  • Concertar assegurances de defensa jurídica que es facin càrrec de totes les despeses derivades de reclamacions judicials.
  • Concertar assegurances de cobertura d’impagament, que ens garanteixin el pagament de la renda en cas que l’arrendatari la quedi a deure.
  • Concertar assegurances contra els danys o desperfectes causats pels arrendataris.
  • Concertar assegurances de responsabilitat civil pels danys que l’arrendador pugui ocasionar a tercers per la seva culpa o negligència.

Aquests i altres productes asseguradors us podran garantir la millor defensa jurídica i els impagaments  amb una  ràpida actuació per reclamar el que és vostre i obtenir el rescabalament de gran part dels perjudicis soferts

\"\"

A RM Assessors, trobareu  els millors productes asseguradors i us assessorarem sense compromís amb un bon equip de professionals. Truqueu al 972 208 258 o adreceu-vos al correu electrònic info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors