Compartir
S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a les actuacions dels programes de rehabilitació d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars, d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

El DOG del 28 de març publica la RESOLUCIÓ DSO/825/2022 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de la que destaquem el següent:

Finalitat dels ajuts


Actuacions de rehabilitació d’edificis (plurifamiliars o unifamiliars) per tal d’obtenir una millora en l’eficiència energètica.

Calendari d’actuacions

L’inici de les actuacions ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020 i la seva finalització abans del 30 de juny de 2026. El termini d’execució de les obres no pot superar els 18 mesos ampliables fins a 24 quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin a 40 o més habitatges. 

Actuacions subvencionables

S’haurà d’aconseguir la reducció de l’indicador de consum d’energia primària no renovable d’entre un 25 i un 35%, segons la zona climàtica en la que estigui situat l’edifici

Quantia dels ajuts

Hi ha ajuts addicionals per a persones en situació de vulnerabilitat.

Compatibilitats


Les subvencions d’aquests programes seran compatibles amb altres ajudes públiques per al mateix objecte, sempre que no es superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació de les altres ajudes, ja siguin d’àmbit nacional o europeu, ho permetin.

Termini de sol·licitud i mes informació

Per resolució publicada en el DOG del 26 d’abril, DSO/1147/2022, els terminis d’obertura i presentació de sol·licitud han quedat fixats de la següent forma:

  • Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici: s’iniciarà el 23 de maig de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022, inclòs.
  • Programa 4 d’ajuts a les actuacions per a la millora de l’eficiència energètica en habitatges: s’iniciarà el 7 de juny de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022, inclòs.
  • Programa 5 d’ajuts per l’elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació: s’iniciarà el 20 de juny de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022, inclòs.”

Mes informació accedint al següent enllaç: https://habitatge.gencat.cat/


 

Som agents immobiliaris, API i Administradors de Finques. Consulteu-nos sense compromís.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors