Compartir
El Tribunal Suprem en la seva sentència de 13 de maig de 2021 ha assenyalat que la fixació inicial de l’import màxim anual de la retribució dels administradors socials, així com les eventuals modificacions que han de ser aprovades per la junta general, no necessàriament han de realitzar-se amb antelació al començament de l’exercici al qual es pretengui aplicar.

La retribució dels administradors socials es una qüestió que sempre ha creat molta controvèrsia i que ara ha quedat clarificada pel Tribunal Suprem en la forma següent:

La retribució dels administradors socials, ha de ser aprovada per la junta general de la societat ?

La resposta es afirmativa, ja que tant l’import màxim anual de la retribució dels administradors com les seves eventuals modificacions hauran de ser aprovades per la junta general de la societat.

L’aprovació de la junta ha de ser anterior o pot ser posterior a l’aplicació de la retribució ?

Aquí es on s’ha produït canvi. Fins ara la jurisprudència, de manera majoritària, considerava que l’acord de la junta general aprovant la retribució dels administradors havia de ser al començament de cada exercici. No obstant, la sentència del TS que comentem estableix que la fixació inicial de l’import màxim anual dels administradors, així com les eventuals modificacions que han de ser aprovades per la junta general, no necessàriament s’han de realitzar amb antelació al començament de l’exercici al qual es pretengui aplicar.

En conseqüència, entenem que no hi ha d”haver problema per que en un moment posterior la junta general pugui aprovar la retribució dels administradors aplicada en exercicis anteriors.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors