Compartir
Una sentència del Tribunal Suprem (TS) ha rebutjat que els autònoms societaris puguin cobrar el 100% de la seva pensió mentre estan al capdavant del seu negoci a través de la jubilació activa. Per al TS, només si l’ocupador és una persona física podrà compatibilitzar el 100% de la seva pensió amb les seves activitats per compte propi, sempre que tingui contractat un treballador o més.

La sentència es va dictar el passat 23 de juliol, a través d’un recurs de cassació (sentència núm. 842/2021) per a la unificació de doctrina i ha resolt en la forma següent un debat que es remunta a diversos anys enrere sobre qui té dret a accedir a la jubilació activa per fer compatible la pensió de jubilació amb un treball per compte propi:

Autònoms que exerceixin l’activitat per comte propi i sota la seva responsabilitat personal:

  • Sense personal assalariat: Poden fer compatible el treball per compte propi amb el 50% de la pensió de jubilació.
  • Que tinguin contractat almenys un treballador assalariat: Poden fer compatible el treball per compte propi amb el 100% de la pensió de jubilació.

Autònoms que exerceixin la seva activitat a través d’una societat:

  • En tots els casos, tant si la societat té personal contractat com si no: Sols podran fer compatible el treball per compte propi amb el 50% de la pensió de jubilació.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors