Compartir
blog advocats2 girona i figueres | RM Assessors
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en la seva sentència de 27 de gener de 2022 ha conclòs que una bona part de les conseqüències associades a l’incompliment de l’obligació de declarar els béns i drets a l’estranger dels residents a Espanya (model 720) és contrària al dret de la Unió Europea, ja que constitueix una restricció injustificada a la llibertat de circulació de capitals.

Destaquem el següent:

Que ha declarat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ?

Afirma que el model 720, que obliga les persones a declarar béns i drets situats a l’estranger, i el sistema de sancions que se’n deriva, són contraris al Dret de la Unió. Per a la justícia europea, Espanya imposa sancions excessives als ciutadans que incompleixin amb aquesta obligació o cometin errades en les seves declaracions, atemptant contra el principi de llibertat de moviment de capitals. El Tribunal considera que les mesures antifrau són desproporcionades per al fi perseguit i creen un perjudici excessiu per als ciutadans. També declara que no pot ser que no s’apliqui la prescripció en aquesta matèria.

Quines implicacions té la sentència ?

La sentència obliga l’Estat espanyol a reformar la legislació de manera concorde al criteri dels jutges europeus. En aquest sentit, el Govern haurà d’aprovar una nova configuració del règim sancionador i un nou règim de prescripció aplicable al model 720, el termini reglamentari de presentació respecte de l’exercici 2021 del qual, es va obrir el passat dia 1 de gener i finalitza el pròxim 31 de març. Des d’Hisenda han informat que modificaran aquest model abans del 31 març, per la qual cosa caldrà parar esment a què ocorri abans d’aquesta data.

Al final, caldrà esperar per veure i analitzar les conseqüències d’aquesta sentència, però obre la porta a recuperar els diners de les sancions, es recorreguessin o no i fins i tot si el termini ha prescrit.

L’efecte sobre situacions passades haurà de ser analitzat en cada cas en funció de la seva posició procedimental. La sentència s’aplicarà en els procediments i recursos pendents de resolució. També permetrà instar a la rectificació d’autoliquidacions i devolució d’ingressos indeguts. En determinades situacions, també obriria la porta a la via de responsabilitat patrimonial de l’Estat.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors