Compartir
El SOC (Servei d’ocupació de Catalunya), té programes en marxa per subvencionar amb diners del Fons Social Europeu a les empreses que contractin personal en determinades condicions. Per exemple, els ajuts per contractar talent jove son de 17.684,52 euros per contractes de 12 mesos.

Resumim a continuació els programes en curs:

Contractació de persones aturades majors de 30 anys:

Objectiu:

Subvencionar la contractació laboral de persones aturades de 30 anys i més.

Requisits Generals:

 • Els contractes subvencionables hauran de ser indefinits o temporals a jornada completa, amb una durada mínima de 12 mesos. No seran subvencionables els contractes de relleu, interinitat, per a la formació i l’aprenentatge, els de pràctiques i els fixos discontinus.
 • El treballador a contractar haurà de ser dona, major de 30 anys; home, major de 45 anys; o desocupat de llarga durada. En tots els casos, han de ser aturats, inscrits com a demandants d’ocupació. Es considera desocupat de llarga durada el treballador que hagués estat a l’atur un mínim de 12 mesos en els 18 mesos precedents.
 • Es permet subvencionar com a màxim 5 contractes per empresa o entitat.

Termini de presentació de sol·licituds:

Fins les 15 hores del dia 31 de maig del 2022.

Quantia de la subvenció:

 • La concessió de les subvencions resta condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.
 • La quantia del mòdul econòmic subvencionable mensual és de 1.473,71€, multiplicat pel nombre de mesos sencers des de la data de subscripció del contracte fins al 31/12/2022.
 • En tot cas, l’import màxim dels ajuts subjectes al regim de minimis que una empresa pot rebre de fons procedents de la Unió Europea es de 200.000,00 €, en tres exercicis fiscals, i de 100.000 euros en empreses de transport per carretera.

Mes informació:

Podeu accedir a tota la informació clicant aquí.

Contractació de persones joves (16 a 29 anys)

Objectiu:

Impulsar la generació de llocs de treball per als més joves amb l’objectiu que les empreses puguin incorporar nou talent a les seves organitzacions.

Programes:

 • Contractació ordinària: Contracte indefinit durant un any
 • Contracte en pràctiques.

Requisits:

 • La persona contractada haurà d’estar inscrita com a demandant d’ocupació.
 • En cas de contractació en pràctiques, el candidat haurà de tenir la titulació requerida.
 • En el contracte hi haurà de constar que les retribucions seran a càrrec del Fons Social Europeu, com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de Covid-19.
 • La sol·licitud s’haurà de fer per Internet i s’hi haurà d’adjuntar una memòria tècnica i econòmica segons model normalitzat

Import de la subvenció:

17.684,52 euros mensuals per contractes de 12 mesos.

Termini de sol·licitud:

Fins el 31 de març del 2022.

Més informació:

Hi podeu accedir clicant aquí.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors