Compartir
Les empreses estan obligades a protegir les dades personals dels clients i proveïdors amb els que tractin i han de consultar la bústia electrònica per relacionar-se amb les diferents administracions.

D’acord amb l’actual normativa vigent, els recordem les següents obligacions:

Protecció de dades de caràcter personal

Es obligatori que les empreses disposin dels documents que acreditin que tenen protegits els seus fitxers que continguin dades personals i que les tracten adequadament. El seu incompliment pot donar lloc a sancions molt elevades.

Notificacions electròniques – bústia electrònica

Les empreses també estan obligades a consultar les bústies electròniques de les diferents administracions (Agència Tributària, Seguretat Social, Trànsit, ajuntaments, consells comarcals….) per rebre notificacions. Per això necessiten una certificació electrònica o bé han d’apoderar a un tercer que gestioni les bústies.

La conseqüència de no consultar les bústies electròniques es que l’empresa no tingui coneixement d’un requeriment, notificació o resolució que l’afecti i perdi tota possibilitat de recurs.

A quines empreses afecta ?

A totes les empreses, siguin persones físiques, societats o altres persones jurídiques, com ara cooperatives o fundacions.

Com es pot donar solució a aquelles obligacions ?

A RM ASSESSORS disposem de serveis, tant de protecció de dades personals com de gestió de les bústies electròniques. Us podeu posar en contacte amb les nostres oficines per tal de facilitar-vos la informació corresponent i, si és el cas, procedir a fer les gestions pertinents.

Som Gestors Administratius i ens encarreguem de la protecció de dades personals i de la gestió de bústies electròniques.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors