Compartir

La Llei orgànica de protecció de dades personals  15/1999 i el RD 1720/2007 obliga, a totes les empreses, a adoptar una sèrie de mesures per protegir les dades de les persones físiques amb qui tinguin relació tant si es tracta de clients, com proveïdors o treballadors.

Aquesta obligatorietat s’ha de veure a la vegada com a una oportunitat, ja que, la implantació de la normativa de protecció de dades, permet millorar aspectes organitzatius i de seguretat de la informació, que beneficia i millora els processos interns i projecta una millor imatge de la seva empresa o organització.

Les conseqüències de no dur a terme l’adequació, de les empreses i organitzacions, a la normativa sobre protecció de dades pot comportar sancions en una quantia que oscil·la entre els 601,01€ i 601.012,10€. La imposició d’una sanció per infracció de la LOPD, no té en compte el tamany de la seva empresa o organització.

Les nostres actuacions en matèria de protecció de dades consisteixen en analitzar la situació de la seva empresa, localitzar i classificar legalment els fitxers, desenvolupar un informe de situació i de mesures correctores, elaborar el document de seguretat i els diferents contractes i autoritzacions, notificar i inscriure els fitxers a l’Agència de Protecció de Dades.

Obligacions de les empreses en matèria de protecció de dades personals:

  • Legalització i inscripció de fitxers al Registre General l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  • Confecció del Document de Seguretat.
  • Signatura dels diferents contractes de prestació de serveis i contractes amb col·laboradors quan hi ha tractament de dades personals
  • Compliment del deure d’informació.

rmassessors1

Som assessors d’empreses i estem especialitzats en la implementació del sistemes de protecció de dades personals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a mariaromaguera@rm-assessors.cat

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors