Compartir

En poc temps els ciutadans sols ens podrem comunicar amb les administracions per via electrònica i s’està avançant ràpidament en aquest sentit.

Des del passat dia 3 d’octubre del 2016 ja funciona la DEV (Dirección Electrónica Vial) per a rebre notificacions de trànsit. Destaquem:

  • ¿ Que és la DEV?): La DEV es una bústia electrònica en la qual Direcció General de Trànsit i les altres administracions amb competències en trànsit comunicaran les multes o qualsevol notificació de trànsit al titular dels vehicles, alhora que s’avisarà a l’interessat per SMS o correu electrònic de la recepció d’una notificació. Les multes es deixaran d’enviar en paper.
  • ¿ Qui està obligat a tenir una DEV ?: Les persones jurídiques (societats limitades, societats anònimes, societats civils, associacions, fundacions…) que tinguin algun vehicle al seu nom. De moment, la obligació no afecta a les persones físiques.
  • ¿ Com s’ha de gestionar l’alta a la DEV ?: S’ha d’accedir a l’adreça web de la Dirección General de Tráfico amb el certificat digital de l’empresa i complimentar un formulari.

laboral2

Som gestors administratius i assessors d’empreses. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972426082 o per correu electrònic adreçat a mariaromaguera@rm-assessors.cat; o a carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors