Compartir

El BOE del passat 28 de desembre va publicar l’Ordre JUS/1256/2019, que desenvolupa la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, pel que fa a la obligació d’inscriure’s en el Registre Mercantil que tenen determinades persones, físiques o jurídiques, que pugui estar relacionades amb el blanqueig de capitals.

Destaquem el següent:

Persones obligades a inscriure’s en el Registre Mercantil: Persones físiques o jurídiques que de forma empresarial o professional donin, entre d’altres, alguns dels següents serveis:

  • Constituir societats.
  • Dirigir, fer de secretari o assessorar societats.
  • Facilitar el domicili social a societats.

 

Persones físiques professionals: Dintre els tres primers mesos de cada any hauran de dipositar un document en el Registre Mercantil en el que constin les dades següents:

  • Tipus de serveis que donen dintre els relacionats en l’apartat anterior.
  • Àmbit territorial en el que operen.
  • Serveis donats a no residents dintre els relacionats en l’apartat anterior.
  • Volum de facturació i nombre d’operacions realitzades corresponents als serveis relacionats en l’apartat anterior.
  • Dades del titular real si fos diferent del que ja consti en el Registre Mercantil.

Som Gestors Administratius i fem tràmits relacionats amb el Registre Mercantil. Consulti’ns sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a estertarradas@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors