Compartir

Totes les parts hauran de complir el que digui el contracte, però l’article 11 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) permet que en el cas d’arrendament d’habitatge habitual i permanent, l’arrendatari pugui desistir el contracte i deixar l’habitatge abans del termini acordat complint els següents requisits:

Transcurs de sis mesos: Hauran d’haver transcorregut almenys sis mesos des de la formalització del contracte.

Comunicació:

  • L’inquilí haurà de comunicar-li a l’arrendador el seu desig d’abandonar l’habitatge abans de la finalització del contracte, almenys amb una antelació mínima de 30 dies. Cas contrari, haurà d’indemnitzar l’arrendador amb l’import equivalent a una mensualitat de renda.
  • És aconsellable que aquesta comunicació es realitzi de manera fefaent, exemple: burofax certificat i amb avís de recepció.

 

Indemnització:

  • La indemnització a favor de l’arrendador pel desistiment del contracte per l’arrendatari no és obligatòria. Només l’haurà de satisfer l’inquilí si s’hagués pactat en el contracte.
  • L’import de la indemnització que es podrà pactar està limitada per l’art. 11 de la LAU.
    • Desistiment dintre els sis primers mesos: Es podrà exigir la renda dels mesos pendents fins a aconseguir aquest període mínim inicial.
    • Desistiment passats els sis primers mesos i abans no finalitzi la durada convinguda per l’arrendament: Es podrà exigir fins a un mes de renda per cada any de contracte que quedi per complir.(els períodes inferiors a l’any donaran lloc a la part proporcional de la indemnització).
    • Desistiment quan el contracte hagi finalitzat i estigui en pròrroga legal (el lloguer es prorroga any a any fins a complir cinc anys -set si l’arrendador és persona jurídica-): Es podrà reclamar la indemnització pel període que falti per complir de la pròrroga anual.

Som Agents de la Propietat Immobiliària i Administradors de Finques Col·legiats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors