Compartir

A l’any 2012 es va modificar l’article 52.d) de l’Estatut dels Treballadors per tal de permetre a les empreses acomiadar per causes objectives i amb algunes excepcions, el personal que acumulés absències de la feina, encara que fossin justificades per baixes mèdiques, amb una indemnització de tant sols 20 dies de salari per any treballat i fins a un màxim de un any de salari.

Aquesta modificació va estar molt protestada pels agents socials i va motivar una sentència en contra del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per entendre que  era contrària a la Directiva 2000/78 que prohibeix la discriminació per raó de discapacitat. La seva derogació ha estat una de les primeres mesures adoptades pel nou govern de coalició entre el PSOE i Unidas Podemos.

La derogació s’ha publicat en el  Reial decret llei 4/2020.

La derogació té efectes a partir del dia 20 de febrer del 2020 i la situació de les empreses davant l’absentisme del seu personal queda ara en la forma següent:

Les empreses ja no podran acomiadar per causes objectives en cas de faltes d’assistència a la feina, fins i tot justificades però intermitents, que arribin al 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius sempre que el total de faltes d’assistència en els dotze mesos anteriors arribi al 5% de les jornades hàbils, o el 25% en quatre mesos discontinus dins d’un període de dotze mesos.

Les empreses si que podran seguir acomiadant per causes disciplinaries el seu personal, per faltes repetides i injustificades d’assistència o puntualitat a la feina.

Conclusió: S’ha passat de comptar amb dues possibilitats a l’hora de realitzar un acomiadament per absentisme: per causes objectives (amb indemnització), basat en el precepte ara derogat,  o per causes disciplinàries (sense indemnització), a una sola possibilitat d’acomiadar per causa disciplinària acreditant que les absències del personal han estat repetides i injustificades.

Som assessors laborals i advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors