Compartir

El Reial decret llei 4/2024, de 26 de juny, estableix la pròrroga d’algunes mesures laborals que estaven a punt de vèncer.


A continuació, es detallen els punts més rellevants:

Ajornaments de quotes a la Seguretat Social

S’ha establert la possibilitat de sol·licitar novament ajornaments de les quotes a la Seguretat Social per als mesos de juny a novembre de 2024, en el cas d’empreses, i de juliol a desembre de 2024 per a treballadors autònoms.

Les quotes ajornades s’incorporaran en una única resolució al final d’aquest nou període, aplicant-se un termini d’amortització de quatre mesos per cada nova mensualitat d’ajornament sol·licitada.

Mesures de suport a treballadors

Fins al 31 de desembre de 2024, s’apliquen les següents mesures de suport a treballadors:

  • Les empreses beneficiàries dels ajuts directes previstos en el RDL 4/2024 no podran justificar acomiadaments objectius basats en l’augment dels costos energètics. L’incompliment d’aquesta previsió comporta el reintegrament de l’ajut rebut.
  • Les empreses que s’acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes per causes ETOP o força major relacionades amb la invasió d’Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic, no poden utilitzar aquestes causes per fer acomiadaments.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat. 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors