Compartir

D’acord amb la normativa actual, estan exemptes de tributació tots els premis inferiors a 40.000 euros, mentre que els que superin aquest import, a més d’identificar el guanyador, hauran de tributar amb un tipus del 20% sobre la part que excedeixi de la senyalada quantia.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors