Compartir
Teniu en compte que, entre d’altres obligacions us cal tenir un registre salarial ? També un protocol per prevenir les situacions d’assetjament sexual l i per raó de sexe? … I una assegurança d’accidents pels vostres treballador cas que el conveni col·lectiu d’aplicació us obligui a tenir-la ? 

Protocol per prevenir les situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe

Aquest protocol es obligatori  per a totes les empreses amb independència del nombre de treballadors que tinguin.  Es a dir, l’han de tenir totes les empreses que tinguin un o més treballadors. Si no el teniu us podem ajudar trucant al 972208258 i demanant per Carles Masó o Maria Segura o be enviant un correu electrònic a rrhh@rm-assessors.cat.

Assegurança de conveni 

Aquesta assegurança cobreix el pagament de les indemnitzacions que pugui establir el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació en el vostre sector, pels casos de mort, incapacitat o, inclús, per  jubilació d’algun treballador. Tal es el cas del sector del comerç en general.

També exigeixen una assegurança d’accidents els convenis col·lectius dels sectors de la construcció, de l’ensenyament, de l’hostaleria i els aplicables al sector sanitari o al sector de l’oci, entre d’altres.

El fet de no contractar aquesta assegurança, (que ha d’incloure a tots els treballadors), pot tenir conseqüències molt greus per l’empresari. Des d’una sanció per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, fins a haver de respondre amb el patrimoni personal de les indemnitzacions derivades d’un accident. Si no la teniu, us podem ajudar trucant al 972208258 i demanant per Albert Valls o be enviant un correu a albertvalls@rm-assessors.cat.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors