Compartir

El Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 11.000 milions d’euros d’ajuts extraordinaris directes a les empreses per reforçar la seva solvència. Els ajuts consisteixen en subvencions, reducció de costos i reforç del capital.

En el BOE del passat dia 13 es va publicar el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Destaquem el següent:

Condicions per que l’empresa pugui rebre els ajuts:

 • Que no tingui el seu domicili en un paradís fiscal, que no estigui en concurs de creditors i que mantingui la seva activitat.
 • Que estigui al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
 • Que no distribueix-hi dividends ni augmenti salari als directius en un període de dos anys.
 • Que mantingui la seva activitat almenys fins el 30 de juny del 2022.

Ajuts directes no reemborsables per empreses i autònoms:

 • Els ajuts es tramitaran a través de la Generalitat i encara no s’ha signat el conveni per gestionar-los, motiu pel qual encara no es poden sol·licitar. Informarem puntualment quan es puguin començar a tramitar.
 • S’haurà d’acreditar que els ingressos del 2020 han caigut més d’un 30% respecte del 2019.
 • Els ajuts s’hauran de destinar al pagament de deutes contrets des del març del 2020 fins al 31 de maig de 2021, com ara pagaments a proveïdors, subministraments, arrendaments o reducció del deute financer.
 • Per accedir als ajuts, les empreses i autònoms hauran de pertànyer a sectors de l’hostaleria i la restauració, sectors que hagin tingut accés als ERTE i altres sectors especialment afectats per la pandèmia, entre els quals el comerç, activitats manufactureres relacionades amb el comerç i l’hostaleria, auxiliars del transport i activitats relacionades amb la cultura i esportives.
 • Els ajuts seran de fins el 40% de la caiguda addicional d’ingressos de microempreses i autònoms (fins a 10 empleats) i de fins a un 20% per a la resta d’empreses, amb un import fix de 3.000 euros pels autònoms que tributin en el sistema d’estimació objectiva i un rang d’entre 4.000 i 200.000 euros per la resta.
 • Queden excloses les empreses i/o autònoms que van declarar beneficis negatius (pèrdues) a l’exercici 2019.

Ajuts per la reestructuració del deute financer, COVID:

 • S’amplia fins el 31 de desembre el termini per a demanar préstecs amb aval de l’ICO.
 • Pel que fa als préstecs vigents amb aval de l’ICO, es permetrà que l’ICO doni suport als processos de refinançament i de reestructuració que els bancs pactin amb els seus clients, entre les quals allargar el termini del venciment i convertir els préstecs avalats per l’ICO en préstecs participatius.
 • En darrera instància es concedirà ajuts directes per reduir la càrrega financera demanada amb aval públic durant la pandèmia.

Fons de recapitalització d’empreses mitjanes:

 • Per si les mesures anteriors no haguessin estat suficients, es crea un fons per recapitalitzar empreses que eren viables el desembre 2019, però que tenen problemes de solvència per la pandèmia.
 • El fons el gestionarà COFIDES i es gestionarà en forma de préstec o aportació de capital.

Altres mesures:

 • S’amplia al 31 de desembre del 2021 la moratòria actual de la normativa concursal que afavoreix a les empreses viables per que puguin seguir la seva activitat.
 • S’amplia a quatre mesos el termini per poder endarrerir el pagament de deutes tributaris sense interessos de demora.
 • Es permet a les societats anònimes que segueixin celebrant juntes telemàtiques durant el 2021 encara que no hagin modificat els seus estatuts.

Som Gestors Administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors