Compartir

Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deutes tributaris corresponents a totes aquelles declaracions i liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, tots dos inclosos. S’estén a quatre mesos (abans eren tres mesos) el període que no seran carregats interessos de demora.

S’ha aprovat un nou ajornament de deutes tributaris en la disposició addicional quarta del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, Destaquem el següent:

Deutes tributaris que es permet ajornar:

Declaracions-liquidacions i autoliquidacions (incloses retencions i pagaments fraccionats) que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, sempre que les sol·licituds d’ajornament presentades fins a aquesta data siguin per una quantia total inferior a 30.000 euros i el volum d’operacions del contribuent durant el 2020 no hagi estat superior a 6.010.121,04 euros.

Condicions de l’ajornament:

  • Termini de l’ajornament: 6 mesos.
  • Interessos: No es meritarà interessos durant es 4 primers mesos.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors