Compartir

El termini màxim de presentació del model 720 de declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger de l’exercici 2019 venç el pròxim 30 de març de 2020. Aquest model s’haurà de presentar per Internet, sense que sigui possible la presentació en paper. Per als qui van presentar el model 720 l’any passat, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns que són d’obligada informació (comptes bancaris, accions o immobles) hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels quals van determinar la presentació de la declaració de l’any anterior. En tot cas, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l’obligació de declarar.

Recordem:

  • Obligats: En general, hauran de presentar la declaració totes les persones físiques i jurídiques residents a territori espanyol sempre que superin els 50.000,00€ de valor algun dels següents grup de bens o drets:
    • Comptes a entitats financeres a l’estranger.
    • Valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger.
    • Bens immobles i/o drets sobre bens immobles situats a l’estranger.
  • Exclusions de declarar: Si s’hagués presentat la declaració informativa en exercicis anteriors, únicament s’haurà de presentar ara si s’hagués produït alguna variació (a l’alça o a la baixa) d’algun dels blocs anteriors, en un import superior a 20.000,00€ o si s’hagués cancel·lat alguns dels bens o drets indicats.
Si teniu bens o drets a l’estranger és molt important parar atenció a aquesta obligació fiscal per les dures sancions previstes a la normativa en cas d’incompliment. Estem a la vostra disposició per qualsevol aclariment al respecte.
Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, calesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors