Compartir

El proper dia 29 de març el Regne Unit deixarà de formar part de la Unió Europea i, a no ser que hi hagi un acord de darrera hora que no es pot descartar, a partir del 30 de març el flux de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixarà de tenir la consideració d’operacions intracomunitàries i passarà a estar subjecte a les formalitats duaneres. L’Agència Tributària està informant a empreses afectades. Destaquem el següent:

Formalitats duaneres que s’haurà de complir a partir del BREXIT:

  • Declaració duanera d’importació/exportació o vinculació a un altra regim duaner per cada tramesa.
  • Realització de controls duaners.
  • Pagament de drets aranzelaris i altres gravàmens que s’acrediti per a la introducció de les mercaderies.
  • Necessitat d’obtenir certificacions sanitàries, fitosanitàries, de qualitat o de un altra tipus per poder disposar de les mercaderies introduïdes.
  • Disposar de número de registre d’identificació (EORI) que es pot gestionar a la seu electrònica de l’Agència Tributària.

 

Afectacions del BREXIT en matèria d’IVA:

  • Les exportacions estaran exemptes d’IVA.
  • Les importacions quedaran subjectes a IVA, que s’haurà de liquidar en la declaració duanera. Complint certs requisits es permet diferir el pagament de la quota resultant.
  • Tant les exportacions com les importacions NO s’hauran d’informar a la declaració recapitulativa, model 349.

 

Afectacions del BREXIT en matèria d’Impostos Especials:

  • En cas de expedició o recepció de mercaderies que siguin objecte d’Impostos Especials, se’ls hi aplicarà la normativa general de la Unió Europea per a les exportacions i les importacions.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat  als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat,o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors