Compartir

El nou Reglament comunitari de protecció de dades 2016/679, va entrar en vigor al maig del 2016 i serà aplicable a partir del 25 de maig de 2018. Els responsables i encarregats de tractament de les dades s’han d’anar preparant i adoptant les mesures necessàries per estar en condicions de complir amb les previsions del nou Reglament en el moment en què sigui aplicable.

Principals novetats:

  • Dret a l’oblit: Es podrà sol·licitar la supressió de dades antigues quan ja no responen a una finalitat lícita o si s’ha retirat el consentiment
  • Dret a la portabilitat: Es podrà recuperar les dades que van ser lliurades en el seu moment a un responsable, en un format que li permeti el seu trasllat a un altre responsable.
  • Prevenció: Un dels aspectes essencials del Reglament, és que basa l’aplicació de les polítiques de protecció de dades en el principi de prevenció per part de les empreses o organitzacions que tracten dades, això és així perquè s’entén que actuar només quan ja s’ha produït una infracció és insuficient, atès que aquestes infraccions han pogut causar danys als interessats que poden ser molt difícils o impossibles de compensar o reparar.

Els responsables i encarregats de tractament de les dades s’han d’anar preparant i adoptant les mesures necessàries per estar en condicions de complir amb les previsions del nou Reglament al moment en què sigui aplicable.

fiscalcomptable8

Som assessors d’empreses i assessorem en la protecció de dades personals. Informeu-vos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçar a la nostra assessora, mariaromaguera@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors