Compartir

Si una empresa necessita diners per fer una inversió, per exemple, per comprar una furgoneta, una màquina o un edifici industrial, li solen proposar com alternativa demanar un préstec o fer un lísing, també anomenat “arrendament financer”.  A l’hora de decidir caldrà tenir en compte les diferents condicions que ens faci la financera o el banc, però també es important tenir molt en compte el diferent tractament fiscal dels préstecs i dels lísing.  Destaquem:

1.- Carrega financera (interessos, comissions, despeses d’intervenció notarial…):

 • Tots aquests conceptes es poden deduir com a despesa de l’activitat, tant si fem un préstec com un lísing.

2.- Amortització:

 • Préstec:
  • Es permet amortitzar i, per tant, deduir com a despesa, el percentatge que marquen les taules d’amortització en funció del règim fiscal i de les característiques del bé que es tracti (Per exemple, fins a un 16% anual una furgoneta, un 12% anual una màquina o un 3% anual un edifici industrial, exclòs el valor del solar).
  • Empreses de reduïda dimensió (que facturin fins a 10.000.000 €). Es permet multiplicar per dos el coeficient d’amortització. (Es a dir, segons l’exemple anterior,  fins un 32% anual una furgoneta, un 24% anual una màquina o un 6% anual un edifici industrial, exclòs el valor del solar).
 • Lísing:
  • Es permet amortitzar i, per tant, deduir com a despesa la quota pagada en concepte de recuperació del bé (devolució de capital) i amb el límit del resultat de multiplicar per 1,5 el percentatge que marquin les taules d’amortització. Així, en el cas d’empreses de reduïda dimensió, l’amortització podrà ser de fins el 48% en cas de la furgoneta, del 36% en cas de la màquina o de un 9% en cas l’edifici industrial, exclòs el valor del solar.

3.- Requisits que han de reunir els contractes de lísing:

 •  La durada mínima dels contractes serà de 2 anys quan tingui per objecte béns mobles i 10 anys per a béns immobles.
 •  S’haurà de reflectir en els contractes la quota del lísing, diferenciant la part que correspongui a la càrrega financera de la relativa a la recuperació del cost del bé, exclòs el valor de l’opció de compra.
 •  L’import anual de la part de les quotes de lísing corresponent a la recuperació del cost del bé haurà de romandre igual o tenir caràcter creixent al llarg del període contractual. No obstant l’anterior, i de forma transitòria i excepcional per a l’exercici 2015 aquest requisit no s’exigirà

4.- Conclusió:

 • La diferència del tractament fiscal entre préstec i lísing rau en que en el cas del lísing podrem anticipar la despesa per amortització.
 • Pel que fa a les empreses que no estiguin exemptes d’IVA, també caldrà tenir en compte que l’IVA de la compra es merita en la seva totalitat en el moment de l’adquisició, mentre que l’IVA del lísing es va meritant fraccionat en cada quota. Això permetrà finançar un import inferior i reduir les despeses de finançament  ja que no caldrà finançar l’IVA,

fiscalcomptable4

 Som assessors fiscals. Consulti’ns sense compromís trucant al 972426082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat o carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors