Compartir
blog assessoria fiscal 1 girona i figueres | RM Assessors

La sentència del Tribunal Constitucional de 8 de juny de 2017, pendent de publicació en el BOE, ha declarat inconstitucional la disposició addicional primera del Reial decret-llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic, com a conseqüència del recurs d’inconstitucionalitat núm. 3856-2012, promogut per 105 diputats del Grup Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats.

Aquesta norma va introduir en el nostre ordenament jurídic el que tècnicament es va dir declaració tributària especial, si bé s’ha anat denominant pel seu objectiu com a amnistia fiscal.

La norma en qüestió va establir la possibilitat que els contribuents per l’IRPF, l’IS i l’IRNR que tinguessin rendes pendents de declaració “regularitzessin” la seva situació mitjançant la presentació d’una declaració especial en la qual consignessin aquest patrimoni no declarat, oferint aquesta possibilitat al cost d’un tipus impositiu reduït (10%), amb condonació total de totes les obligacions accessòries al deute tributari (interessos de demora, recàrrecs i sancions, etc. i, si escau, penes), convertint aquestes quantitats regularitzades en renda declarada amb caràcter general, si bé tot això amb unes estrictes limitacions temporals.

La sentència considera que el Reial decret-Llei “ha afectat l’essència mateixa del deure de contribuir al sosteniment de les despeses públiques” que enuncia l’article 31.1 de la CE en haver alterat “la manera de repartiment de la càrrega tributària que ha d’aixecar la generalitat dels contribuents”. I ho ha fet en uns termes “prohibits” per l’article 86.1 de la CE.

Quines conseqüències té la sentència del TC per als contribuents afectats?

Segons Hisenda, absolutament res. El Constitucional assegura en la sentència que «han de declarar-se no susceptibles de ser revisades (…) les situacions jurídic tributàries fermes», això és, que els processos ja tancats no es revisaran. No diu res, en canvi, dels que estan oberts, per la qual cosa es podria interpretar que aquests expedients sí que podrien ser anul·lats.

S’obre així un debat sobre si la fermesa de les liquidacions exigides pel Tribunal Constitucional perquè no puguin ser revisades arriba als 3.545 acollits a l’amnistia que han estat cridats per la inspecció de l’Agència Tributària. No obstant això, cal esperar a veure quin criteri adopta l’Agència Tributària sobre aquest tema, i en última instància dependrà del criteri dels tribunals si algun dels afectats reclama en la via judicial.

fiscalcomptable1

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rrm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlevilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors