Compartir

La Llei 39/2015 de 1 d’octubre, obliga a que les entitats, tals com associacions, les fundacions, les comunitats de bens, les comunitats de propietaris i les societats habilitin i gestionin una bústia electrònica per rebre els requeriments i les resolucions de l’Agència Tributària.

La bústia podrà ser gestionada directament per l’entitat o per un professional a qui l’entitat hagi apoderat amb aquesta finalitat.

L’Agència Tributària dipositarà els requeriments i les resolucions a la bústia electrònica de l’entitat i si no estès activada o no es gestionés adequadament es donaran per correctament notificades a tots els efectes una vegada hagi transcorregut el termini de 10 dies

El compliment d’aquesta obligació és molt important ja que pot comportar la finalització d’expedients i liquidacions sense coneixement de l’entitat amb les conseqüències fiscals corresponents.

Woman hand Using modern laptop to view market indicator of investment graph and financial data, marketing analysis

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors: antoninavarfro@rm-assessors.cat, carlesvilanova@rm-assessors.cat, o, mariaromaguera@rm-assessors.cat.

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors