Compartir

El Tribunal Econòmic Administratiu Central ha dictat una resolució, a la que podeu accedir fent clic aquí:  Resolució TEAC 10.9.2015, en la que estableix que, quan els autònoms declarin en el sistema d’estimació directa (ingressos menys despeses), tindran dret a deduir de la seva declaració de la renda una part de les despeses corresponents  als subministraments del seu habitatge. Això en el cas que també hi exerceixin la seva activitat professional. Aquesta resolució obliga a l’Agència Tributària que fins ara negava que es poguessin deduir aquelles despeses si no hi havia una factura separada.

Aquesta es la bona notícia. El problema ara es que el Tribunal no ha donat uns criteris clars sobre en quina proporció es podrà deduir les despeses pels subministraments i s’ha limitat a apuntar que “la sola proporció en funció dels metres quadrats de l’habitatge afectes a l’activitat no serviria, però podria, si escau, servir un criteri combinat de metres quadrats amb els dies laborables de l’activitat i les hores en què s’exerceix aquesta activitat en l’immoble”

En suma,  els autònoms que vagin a estimació directa i treballin a casa seva  podran deduir com a depesa de la seva activitat les despeses inherents a l’habitatge i als serveis, en la següent proporció:

Despeses de lloguer de l’habitatge o relatives a la seva propietat (Amortització, IBI, comunitat, assegurança):

Podran deduir una part de les despeses, en proporció als metres quadrats afectes a l’activitat econòmica, en relació a la superfície total de l’habitatge.

Despeses per subministraments (aigua, gas, telèfon, electricitat, calefacció, etc.):

Podran deduir tota la despesa que puguin acreditar com a necessària per obtenir els ingressos, però, com a novetat i a falta d’aquesta acreditació, també serà possible deduir la despesa per aquest serveis que sigui proporcional a la superfície destinada a l’activitat i al temps en que l’activitat s’exerceix-hi dintre l’habitatge.

Incidència en la possible deducció per inversió en habitatge habitual:

Pensem que en cas que el contribuent optés, d’acord amb el que hem dit abans, per deduir part de les despeses del seu habitatge habitual com a despeses de la seva activitat, no podrà practicar, en la mateixa proporció, les deduccions a que podes tenir dret per inversió en l’habitatge habitual o arrendament.

fiscalcomptable4

Som assessors fiscals. Ens podeu consultar sense compromís trucant al 972 426 082, o por correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat o carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors