Compartir

Ha estat publicada la Llei 5/2015, de foment del finançament empresarial, que obligarà els bancs a avisar a les empreses petites i mitjanes (PIME) abans de tallar-lis el flux de finançament (pòlisses de crèdit …). Destaquem el següent:

  • Abans del 29 de setembre del 2015 el Banc d’Espanya publicarà els models de plantilla que han de servir per avaluar la qualitat creditícia de les PIME.
  • Transcorreguts tres mesos d’haver-se publicat els models, les entitats de crèdit hauran d’avisar amb una antelació mínima de 3 mesos la seva intenció de no prorrogar o extingir un flux de crèdit a una PIME, o reduir-lo en un 35% o més.

Som advocats i recomanem l’advocacia preventiva. Una consulta a temps us pots estalviar plets i diners. Us informaran sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres advocats:juridica2

  • Marta Romaguera: martaromaguera@rm-assessors.cat

  • Jesús Sánchez: jesussanchez@rm-assessors.cat

  • Cristina Romaguera: cristinaromaguera@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors