Compartir

Les persones que duguin a terme activitats econòmiques poden desgravar per les següents inversions:

  • Inversions en instal•lacions mediambientals: Deducció del 8% del capital invertit.
  • Creació d’ocupació per a treballadors amb discapacitat: 9.000 o 12.000 € per cada persona/any d’increment de plantilla de treballadors minusvàlids.
  • Despeses en recerca i desenvolupament (R+D): Deducció entre un 8 i un 42% més un 17% addicional sobre el capital invertit, segons els casos.
  • Innovació tecnològica (IT): Deducció del 12% del capital invertit.
  • Inversions en produccions cinematogràfiques: Deducció del 5 o del 18% del capital invertit segons el casos.
  • Despeses de formació professional en general i per a l’ús de noves tecnologies: Deducció de l’1% del capital invertit més un 2% addicional, segons els casos.fiscalcomptable1
  • Creació d’ocupació: 3.000 € per cada nou contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors. Hi ha altres deduccions per empreses de fins a 50 treballadors que contractin per temps indefinit treballadors beneficiaris de prestacions por desocupació.

Totes aquestes desgravacions estan subjectes al compliment de determinats requisits i estan subjectes a límits.

També poden reduir el 20% del benefici net de la seva activitat econòmica les persones que durant el 2014 hagin mantingut o creat ocupació, si la seva facturació no ha superat els 5.000.000 € i no han utilitzat més de 25 empleats.

Som assessors fiscals. Ens podeu consultar sense compromís en el 972 426 082 o a fiscal@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors