Compartir

Cada vegada s’estrany més el cercle al diner efectiu ja que el que interessa als efectes de control tributari i de blanqueig de capitals es que els pagaments es facin sempre amb intervenció d’entitats bancàries. Recordem seguidament quins son els casos el que els pagaments i circulació de l’efectiu està limitat:

Límit d’efectiu en passar les fronteres de l’Estat (Orden EHA/1439/2006):

  • 10.000 Euros o el seu contravalor en moneda estrangera per persona i viatge
  • S’haurà de declarar, sense necessitat de previ requeriment, els imports iguals o superiors a aquesta quantitat.

 

Límit de pagaments en efectiu quan alguna de les parts intervingui en qualitat d’empresari o professional (Art. 7 Llei 7/2012):

  • No podran pagar-se en efectiu les operacions amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.
  • No obstant això, l’import esmentat serà de 15.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional.
  • A efectes del càlcul de les quanties indicades, se sumaran els imports de totes les operacions o pagaments en què s’hagi pogut fraccionar l’entrega de béns o la prestació de serveis.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat

 

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors