Compartir

Les obligacions de facturació venen regulades en el Reial decret 1619/2012 en la forma següent:

Idioma:

  • Les factures o documents substitutius es podran expedir en qualsevol llengua.
  • No obstant això, l’Administració tributària podrà exigir la traducció a una llengua oficial, com es el català o el castellà en els següents casos:
    • Factures rebudes: En tots els casos.
    • Factures emeses: només en cas d’operacions subjectes a IVA espanyol, així com en exportacions i lliuraments intracomunitaris.

 

Moneda:

  • Els imports que figuren en les factures o documents substitutius es podran expressar en qualsevol moneda.
  • En tot cas s’haurà d’expressar en euros l’IVA repercutit, utilitzant el tipus de canvi venedor, fixat pel Banc Central Europeu, que estigui vigent en el moment de la meritació de l’impost.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors