Compartir

La Sala del Contenciós del Tribunal Suprem ha dictat una  sentència de data 19 d febrer del 2019, que permet als contribuents impugnar el rebut de l’IBI (impost sobre béns immobles) o la liquidació de la plusvàlua (impost sobre l’increment dels terrenys ) si el valor cadastral atribuït no és el correcte. Segons informa el diari Expansión del 6 d’abril, aquesta decisió pot provocar una onada de reclamacions de propietaris de finques situades en sòl qualificat com a urbà però el desenvolupament mai es va arribar a aprovar, i que generen quantiosos rebuts d’IBI i liquidacions de plusvàlua.

La situació d’aquests contribuents, afectats per una sobre valoració del seu immoble, s’havia enquistat. Els ajuntaments s’escudaven en què aquests índexs (sobre els quals es determina la quantia dels impostos municipals) són competència del Cadastre, i que, fins que aquest revisés la qualificació de les finques, havien de seguir cobrant els imports corresponents.

La resolució del Suprem posa ara punt i final, permetent que els propietaris d’aquests immobles puguin discutir la qualificació i el valor cadastral assignat al reclamar el rebut de l’impost.

Som assessors fiscals i comptables. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors