Compartir
blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

El passat dia 11 de juliol es va publicar en el BOE el Real Decreto Ley 9/2015, de 10 de juliol, que rebaixa l’Impost sobre la Renda i acorda altres mesures econòmiques. Si feu clic en el següent enllaç podreu accedir al text íntegre de la circular informativa que us hem preparat: Reducció IRPF 2015.

Destaquem:

1.- Noves exempcions de l’IRPF amb efectes des del dia 1.1.2015:

 • Adaptació d’antenes col•lectives de TDT: Entre d’altres, es declara exempts als ajuts atorgats per a compensar els costos derivats de la recepció o accés als serveis de comunicació audiovisual televisiva als edificis afectats per l’alliberament del dividend digital.

2.- Reducció de la tarifa de l’IRPF amb efectes des del dia 1.1.2015:

 • Base general: S’ha reduït la part estatal de la tarifa. Aquesta reducció suposarà als residents a Catalunya pagar aproximadament un 2% menys de IRPF pel 2015 en relació al que s’havia previst a principis d’any.
 • Base de l’estalvi: La tarifa sobre la base de l’estalvi (rendiments del capital i guanys patrimonials) ha quedat en la forma següent pel 2015:
  • De 0 fins a 6.000 €: 19,5%
  • De 6.000,01 a 50.000 €: 21,5%
  • De 50.001 € en endavant: 23,5%

3.- Modificació de les retencions a compte de IRPF.

 • Retenció sobre els rendiments del treball: S’ha publicat una nova escala de retencions per aplicar sobre els rendiments satisfets a partir del dia 12.7.2015

La retenció aplicable des del dia 1 de gener del 2015 es regularitzarà. d’acord amb l’escala anterior en els primers rendiments del treball que es paguin a partir del dia 1 d’agost.

El nou tipus de retenció obtingut s’aplicarà a les retribucions que restin fins al final de l’any.

 • Tipus de retenció específics: S’ha modificat alguns tipus de retenció específics. La modificació afectarà als pagaments que es faci a partir del dia 12.7.2015. Destaquem que les retencions sobre honoraris pagats a professionals s’han rebaixat al 15% i les retencions sobre els rendiments del capital mobiliari que s’han quedat en el 19,5%

4.- Altres modificacions:

 • Impost de societats: S’ha modificat els percentatges de retenció i ingrés a compte pel 2015 i el 2016.
 • Impost sobre la renda de no residents: S’ha rebaixat el gravamen addicional per a la transferència de rendes obtingudes per establiments permanents d’entitats no residents i les retencions aplicables,

fiscalcomptable7

Som assessors fiscals. consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic a antoninavarro@rm-assessors.cat,

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors